top of page

Prowadzona przez nas polityka personalna zakłada, że najważniejszym i najcenniejszym kapitałem firmy są ludzie w niej pracujący. Najważniejsze dla nas są relacje z pracownikami i uczniami!
Zerknij na nasz filmik z okazji 10-lecia powstania Mavericka.

Jeśli chcesz stać się częścią The Maverick Team, prosimy o wysyłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym
z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: info@salonmaverick.pl

10 lat Mavericka

Szkolenia językowe

nauka angielskiego Trójmiasto

Spersonalizowany kurs dla każdej branży

Salon Językowy Maverick oferuje zindywidualizowany program nauki języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski, francuski) dla firm i podmiotów instytucjonalnych.

Dbając o Państwa czas oraz o osiągnięcie maksymalnej korzyści z proponowanych zajęć, oferujemy Państwu program dydaktyczny, który w sposób najbardziej skuteczny i efektywny harmonizować będzie ze specyfiką Państwa Firmy, jak i czasu pracy wszystkich kursantów.

Proponujemy zajęcia indywidualne lub grupowe o wybranej liczebności i specyfice. Zajęcia odbywać się mogą w optymalnym dla kursantów terminie w siedzibie Państwa Firmy lub w trybie zajęć online. W ramach prowadzonych zajęć nauczamy członków zarządów, dyrektorów działów, kierowników projektów, jak i wielu innych pracowników na wszystkich poziomach organizacyjnych, działach, pionach i szerokim spektrum specjalizacji.

Testy poziomujące

Podział na grupy - przy większej ilości przyszłych uczestników szkolenia - zostaje dokonany po szczegółowej zindywidualizowanej weryfikacji językowej.

Testy poziomujące przeprowadzane są przez Metodyków Salonu Maverick; obejmują pisemny test sprawdzający oraz 15-20-minutową rozmowę z każdym potencjalnym uczestnikiem zajęć.

Testy mają za zadanie sprawdzić swobodę wypowiedzi pisanej i mówionej, aktywne zastosowanie słownictwa, rozumienie tekstu, pisanie np. korespondencji biznesowej oraz ogólną poprawność gramatyczną.

Kryterium podziału oparte jest na możliwie najwyższej efektywności zajęć tj. punktem wyjścia jest zbliżony poziom startowy wszystkich członków danej grupy.

Monitorowanie szkolenia

Regularnie kontrolujemy postępy w nauce kursantów poprzez bieżące testy sprawdzające znajomość poszczególnych zagadnień. Przygotowujemy okresowe raporty dotyczące poziomu zaawansowania językowego danego kursanta, skali zaangażowania oraz obecności na zajęciach.

By odpowiednio spersonalizować naszą ofertę szkoleniową, szczegółowy zakres kursu nauki oraz wszystkie kwestie umowne ustalane są zawsze indywidualnie na bazie obopólnych rozmów z przedstawicielami Państwa Firmy.

Zapraszamy do współpracy

Kadra lektorska

Współpracujemy i zatrudniamy wyłącznie najbardziej entuzjastycznych, profesjonalnych i wykwalifikowanych Lektorów, zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Wszyscy, oprócz znakomitej znajomości języka oraz przygotowania merytorycznego, legitymują się najwyższych poziomem zaangażowania oraz wykazywanej pasji do nauczania i przekazywania wiedzy.

Dlaczego warto nas wybrać?

Cel szkolenia

Naszym głównym celem i założeniem jest przygotowanie uczestników kursów do swobodnej komunikacji w nauczanym języku, wykorzystywanej w możliwie szeroko pojętej aktywności biznesowej.

Dzięki temu pomagamy podwyższać kwalifikacje językowe pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych Firmy.

Aplikacja multimedialna Maverick Fiszkoteka

Każdy kursant otrzymuje dostęp za niewielką opłatą do nowoczesnej aplikacji mobilnej.
Maverick Fiszkoteka to:
- aplikacja, która daje dodatkową możliwość samodzielnej nauki słownictwa,
- uczenie się słówek i zwrotów wykorzystywanych na zajęciach,
- tworzenie własnych nagrań MP3 w wybranym języku docelowym,
- wybrane gotowe kursy, np. leksykalne, biznesowe czy gramatyczne, z których możecie Państwo swobodnie korzystać.

Sukcesywnie dodajemy do Fiszkoteki kursy stworzone przez Salon Językowy Maverick zawierające typowe moduły konwersacyjne oraz tematyczne.

bottom of page