top of page

Kurs general English

ogólny kurs dla młodzieży Gdynia

JĘZYKI:

angielski

niemiecki

hiszpański

rosyjski

włoski

francuski

DLA KOGO

Kurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 16 lat pragnącej rozwijać kompleksowe wszystkie umiejętności językowe, w tym praktyczną znajomość języka, umożliwiającą swobodne komunikowanie się w międzynarodowym środowisku.

 

OPIS KURSU

Celem kursu jest kształcenie biegłości językowej w obszarze ogólnej znajomości języka obcego na określonym poziomie zaawansowania. Zgodnie z założeniami metody komunikatywnej kursanci rozwijają wszystkie cztery sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie) z naciskiem na swobodną komunikację. Jednocześnie w kursach dla młodzieży uwzględniamy kształcenie poprawności językowej, wprowadzając zagadnienia gramatyczne oraz naukę pisania. Kształcenie w zakresie rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych oraz pisania tekstów użytkowych ma na celu systematyczne przygotowywanie młodzieży do wymagań Egzaminu Maturalnego z języka angielskiego.

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA KURSU

Po zakończeniu kursu w Salonie Językowym Maverick kursant:
- rozwinie wszystkie podstawowe kompetencje językowe,

- przełamie bariery w mówieniu oraz wzmocni poczucie pewności siebie,

- będzie potrafił aktywnie posługiwać się pełnymi zdaniami,

- poprawi swój akcent,

- rozwinie zakres używanego słownictwa,

-  nauczy się najważniejszych zagadnień strukturalno-gramatycznych,

- nauczy się płynnego wykorzystania języka w szerokim zakresie sytuacji codziennych,

- rozwinie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.

 

SZCZEGÓŁY KURSU

Opłata za kurs: 318 PLN / rata (9 rat)

Termin: kurs zaczyna się na przełomie września/października i trwa do zakończenia roku szkolnego

Ilość osób w grupie: 3-4 osoby

Ilość godzin: kurs obejmuje 52 godzin

Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu
Czas zajęć: 90 minut

 

Cena kursu obejmuje materiały do nauki rozdawane w trakcie zajęć,

 

Dostęp do aplikacji multimedialnej Maverick Fiszkoteka jest dodatkowo płatny.

 

Do kursu można dopisać się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego (w zależności od indywidualnego stopnia zaawansowania językowego). Opłata za kurs jest wtedy wyliczana indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć.

 

Jest możliwość zorganizowania zajęć dwa razy w tygodniu. Opłata za kurs będzie większa.

 

Podczas zimowej przerwy świątecznej oraz ferii - zajęcia grupowe w Mavericku się nie odbywają.

bottom of page