top of page

Kurs egzaminacyjny

FCE, CAE, TOEFL Gdynia

JĘZYKI:

angielski

niemiecki

hiszpański

rosyjski

włoski

francuski

DLA KOGO

Kursy egzaminacyjne są adresowane do osób przygotowujących się do następujących egzaminów:

 

JĘZYK ANGIELSKI

KET (Key English Test)

PET (Preliminary English Test)

FCE (First Certificate in English)
CAE (Certificate in Advanced English)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

TOEFL  (Test of English as a Foreign Language)

IELTS (International English Language Testing System)

BEC (Business English Certificates)

 

JĘZYK NIEMIECKI

GOETHE-ZERTIFIKAT A1

GOETHE-ZERTIFIKAT A2

GOETHE-ZERTIFIKAT B1
K
onkurs Kuratoryjny z języka niemieckiego dla młodzieży organizowany przez Kuratorium Oświaty

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) - poziomy od A1 do C2

JĘZYK ROSYJSKI

TRKI (ТРКИ - państwowy certyfikat Federacji Rosyjskiej) - poziomy od A1 do C1

 

JĘZYK WŁOSKI

CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) - poziomy od A1 do C2

CELI (Certificazione di Lingua Italiana) - poziomy od A1 do C2

PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) - poziomy od A1 do C2

 

JĘZYK FRANCUSKI

DELF (diplôme d'études de langue française) - poziomy od A1 do B2

OPIS KURSU

Każdy z kursów ma na celu opanowanie niezbędnego materiału oraz wypracowania technik egzaminacyjnych potrzebnych do osiągnięcia wysokiego wyniku na egzaminie. Na zajęciach ćwiczymy umiejętności mówienia, czytania ze zrozumieniem, systematycznie rozwijana jest sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. Dużą uwagę przykładamy do poznania technik zdawania egzaminu: rozwiązywania testów, oswajania się z materiałami audio, poznawania zasad pisania wypracowań, ćwiczenia spójności wypowiedzi ustnej z zadanym tematem. Zajęcia prowadzimy w oparciu o kierunkowe podręczniki oraz testy egzaminacyjne; zajęcia nastawione są na rozwijanie umiejętności językowych z jednoczesnym ćwiczeniem technik egzaminacyjnych, rozwiązywaniem testów i systematyzowaniem wiedzy.

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA KURSU

- zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań oraz technikami
  egzaminacyjnymi,

- uzupełnienie, rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy gramatyczno-leksykalnej z zakresu
  kierunkowego słownictwa na odpowiednim poziomie,

- rozwinięcie umiejętności rozumienia ze słuchu, poprawnego i spójnego wypowiadania się, 

- opanowanie techniki pisania różnych typów tekstów.

 

SZCZEGÓŁY KURSU

Opłata za kurs: 347 PLN / rata (9 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się na przełomie września/października i trwa do końca czerwca

Ilość osób w grupie: 3-4 osoby

Ilość godzin: kurs obejmuje 52 godzin 

Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu
Czas zajęć: 90 minut

 

Cena kursu obejmuje materiały do nauki rozdawane w trakcie zajęć,

 

Dostęp do aplikacji multimedialnej Maverick Fiszkoteka jest dodatkowo płatny.


Do kursu można dopisać się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego (w zależności od indywidualnego stopnia zaawansowania językowego). Opłata za kurs jest wtedy wyliczana indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć. Jest możliwość zorganizowania zajęć dwa razy w tygodniu. Opłata za kurs będzie większa.

 

Podczas zimowej przerwy świątecznej oraz ferii - zajęcia grupowe w Mavericku się nie odbywają.

bottom of page