top of page

Kurs maturalny z języka polskiego

matura rozszerzona z polskiego.jpg

DLA KOGO

Oferta adresowana do wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z języka polskiego, zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, którzy chcą osiągnąć jak najwyższy wynik na egzaminie i którzy potrzebują poszerzyć swoją wiedzę, udoskonalić umiejętności pisarskie, podnieść poziom wypowiedzi ustnej oraz poznać i przećwiczyć format zadań egzaminacyjnych.

 

 

WARIANTY KURSU:
W tym roku szkolnym proponujemy kursy maturalne z języka polskiego w następujących wariantach:

Kurs maturalny (poziom podstawowy) w grupie do 4 osób – 40 godzin zajęć (bez ferii), poniżej opis kursu

Kurs maturalny (poziom rozszerzony) w grupie do 4 osób – 40 godzin zajęć (bez ferii), poniżej opis kursu

Kurs maturalny feryjny* (poziom podstawowy) – 6 godzin zajęć,

Kurs maturalny feryjny* (poziom rozszerzony) – 6 godzin zajęć,
Kurs maturalny indywidualny – ilość zajęć do uzgodnienia,

Kurs maturalny w grupie dwuosobowej (duet) – ilość zajęć do uzgodnienia.

 
*Kurs feryjny to forma warsztatów dla ósmoklasistów, kładziemy nacisk głównie na pracy z arkuszami egzaminacyjnymi.

 

 

OPIS KURSU

Kurs ma formę treningu egzaminacyjnego, w trakcie którego kursanci zapoznają się z materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczą się tzw. strategii i technik egzaminacyjnych. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego będą pełnym, systematycznym i kompleksowym powtórzeniem materiału obowiązującego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W trakcie trwania kursu przewidywane jest powtórzenie najważniejszych zagadnień problemowych podejmowanych w tekstach literackich figurujących na liście lektur obowiązkowych w liceum.

 

Kursy obejmują:

- kompleksowe powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy,

- bieżącą pomoc w ewentualnych problemach szkolnych,

- rozwiązywanie i omawianie zadań egzaminacyjnych,

- mini próbne wewnętrzne egzaminy sprawdzające postępy w nauce.

 

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA KURSU

Po zakończeniu kursu kursant:

- zapozna się ze strukturą egzaminu, jego wymogami, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceny,

- powtórzy, uzupełni i usystematyzuje swoją wiedzę,

- nauczy się poprawienie konstruować rozprawkę lub esej (w zależności od wybranego poziomu),

- posiądzie umiejętność analizowania i interpretacji tekstu poetyckiego „wg kryteriów oceniania”,

- nauczy się trafnie dobierać argumenty do postawionej tezy oraz formułować wnioski końcowe,

- opanuje umiejętność tworzenia samodzielnej wypowiedzi na podstawie danego tekstu kultury oraz wypowiedzi argumentacyjnej,
- będzie potrafił odwołać się do załączonego tekstu oraz do wybranego tekstu Kultury,

- utrwali zagadnienia z gramatyki i nauki o języku pojawiające się w zestawach maturalnych,
- pozna i przećwiczy formy zadań spotykanych na egzaminie.

 

 

SZCZEGÓŁY KURSU 40h

Opłata za kurs: 285 zł / rata (7 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się na przełomie września/października 2020 i trwa do kwietnia 2021

Ilość osób w grupie: 3-4 osoby

Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu

Czas zajęć: 90 minut

 

Do kursu można dopisać się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego. Opłata za kurs jest wtedy wyliczana indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć.

bottom of page