top of page

Prowadzona przez nas polityka personalna zakłada, że najważniejszym i najcenniejszym kapitałem firmy są ludzie w niej pracujący. Najważniejsze dla nas są relacje z pracownikami i uczniami!
Zerknij na nasz filmik z okazji 10-lecia powstania Mavericka.

Jeśli chcesz stać się częścią The Maverick Team, prosimy o wysyłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym
z zamieszczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: info@salonmaverick.pl

10 lat Mavericka

Salon Językowy Maverick oferuje przeprowadzenie audytu językowego:

w trybie podstawowym (test pisemny)

Kandydaci wypełniają test online przy pomocy którego weryfikowane są m.in. znajomość gramatyki, struktur leksykalnych czy rozumienie tekstu.

Audyt pozwala na ogólną weryfikację umiejętności językowych danego kandydata w ramach strukturalnego wykorzystania języka angielskiego. Ocena końcowa podawana jest w skali A1-C2.

w trybie rozszerzonym (test pisemny oraz test ustny)

Audyt jest przeprowadzany bardziej szczegółowo z uwzględnieniem specyfiki danego stanowiska pracy, sprawdzając umiejętności komunikowania się pracowników w języku angielskim we wskazanych kontekstach i sytuacjach zawodowych.

Podstawą audytu w trybie rozszerzonym jest 20-minutowa bezpośrednia rozmowa z danym kandydatem
w języku docelowym prowadzona przez doświadczonego metodyka Salonu Językowego Maverick.

Audytor ocenia m.in. płynność i poprawność wypowiedzi, zasób aktywnego słownictwa - tak ogólnego, jak
i branżowego, kompetencje interaktywne oraz wymowę.

Ocena końcowa podawana jest w 10-stopniowej skali zaawansowania.
 

Obszary oceny (tryb rozszerzony):

1. Korzystanie z aktywnego słownictwa - ogólny zakres aktywnego słownictwa, zarówno o charakterze ogólnym, jak i specjalistycznym, z którego osoba może automatycznie i swobodnie korzystać w swoich wypowiedziach ustnych lub pisemnych;

2. Zakres słownictwa pasywnego tj. ogólny poziom zrozumienia - w mowie i piśmie;

3. Ogólna dokładność i poprawność językowa  w mowie i piśmie; ocena zaawansowania i wykorzystania struktur językowych;

4. Komunikacja interpersonalna - tj. płynność, zarządzanie stresem, pewność siebie, umiejętności interaktywne

5. Wymowa - naturalny dźwięk, akcent i melodia mówionego języka.

audyt_językowy.jpg

Audyt przeprowadzany jest w oparciu o narzędzia językowe, zasoby i materiały informacyjne, które Salon Językowy Maverick z powodzeniem wykorzystuje w ciągu ostatnich 10 lat w swojej podstawowej działalności edukacyjnej tj. nauczaniu i ocenie języka angielskiego.

10-stopniowa skala zaawansowania
Przykładowa ocena końcowa (tryb rozszerzony)

W celu uzyskania oferty i szczegółowej informacji, prosimy o kontakt.

bottom of page